luật sư cố vấn doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn sở hữu trí tuệ, bản quyền

Tư vấn kế toán thuế

Tư vấn mã số mã vạch, Tiêu chuẩn chất lượng

Tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội

Thay đổi đăng ký kinh doanh
    Thứ năm, Ngày 30/05/2024  
Hotline: Hãng Luật Anh Bằng: TVPL- 0913 092 912
Dịch vụ
Doanh nghiệp - Đầu tư
Kế toán thuế Doanh nghiệp
Dân sự - Đất đai - HNGĐ
Tranh tụng
Khiếu nại - Tố cáo
Tư vấn Hợp đồng
HỖ TRỢ Online


Album

 
Home > >
 Tư vấn đầu tư Tư vấn đầu tư , Hãng luật Anh Bằng

TƯ VẤN ĐẦU TƯ:  

A. Tư vấn thành lập công ty có yếu tố nước ngoài  

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài  

Hãng luật Anh Bằng là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đầu tư đặc biệt là thành lập công ty Liên doanh với nước ngoài. Chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách thành phần hồ sơ công ty liên doanh với nước ngoài như sau:

 Hồ sơ thành lập công ty liên doanh :

- Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài

 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài

 

- Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài

 

- Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước thành lập công ty liên doanh

 Hồ sơ nội bộ công ty liên doanh:

- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài

 

- Sổ đăng ký thành viên sáng lập công ty liên doanh nước ngoài

 

- Soạn hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty liên doanh nước ngoài

 

- Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập

 

công ty liên doanh nước ngoài

 

- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty liên doanh nước ngoài

 

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty liên doanh nước ngoài

 

- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty liên doanh nước ngoài

Thành lập công ty liên danh 

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài   

B. Tư vấn thành lập VPĐD, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của

thương nhân nước ngoài không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh

mời trực tiếp như: mua bán hàng hóa, cung ưng dịch vụ … VP ĐD  được lập ra nhằm

mục đích tìm hiểu thị trường và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ

cho hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài.

Hãng luật Anh Bằng tư vấn các trường hợp được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại Việt Nam như sau:

Điều kiện thành lập VPĐD tại Việt Nam:

- Là thương nhân được pháp luật công nhận hợp tại tại quốc gia, vùng lãnh thổ đó;

- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động VPĐD bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản có xác minh tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân trong năm tài chính đó; 

- Bản sao điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế 

C. Tư vấn đầu tư và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hãng luật Anh Bằng tư vấn quy trình, thủ tục đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cho khách hàng như sau: 

Các dự án thuộc diện đăng ký: 

- Đối với nhà đầu tư trong nước;

- Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với chủ trương đầu tư và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- Dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.  

Nội dung và thủ tục đăng ký đầu tư:

Hồ sơ đăng ký đầu tư trong trường hợp không gắn với thành lập tổ chức kinh tế. Trong trường hợp đăng ký dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải nộp một bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế gọi chung là cơ quan nhà nước quản lý đầu tư, bao gồm các tài liệu sau:

- Bản đăng ký, đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Hồ sơ đăng ký đầu tư trong trường hợp gắn liền với thành lập tổ chức kinh tế. Trong trường hợp đăng ký dự án có vốn đầu tư nước ngoài có gắn với thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải nộp một bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước quản lý đầu tư, bao gồm các tài liệu sau:

- Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối vói trường hợp gắn với hành lập tổ chức kinh tế

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

- Hồ sơ đăng lý kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định;

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

D. Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài

Hãng luật Anh Bằng  tập trung những Luật sư, chuyên gia tư vấn tâm huyết nghề nghiệp, từng tham gia tư vấn lập nhiều dự án đầu tư cả trong và ngoài nước. Với sự am hiểu sâu sắc về chính sách, môi trường đầu tư tại Việt Nam đã và đang đem lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp tại Việt Nam trong thời gian qua. Dịch vụ tư vấn đầu tư trọn gói do Hãng luật Anh Bằng cung cấp bao gồm:

- Tư vấn về chính sách đầu tư nước ngoài của Việt Nam trên cơ sở phân tích các thuận lợi và bất lợi đối với nhà đầu tư trong từng dự án cụ thể;

 

- Tư vấn cho nhà đầu tư về thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư/Đăng ký Kinh doanh và khả năng được cấp phép trong bối cảnh của từng dự án cụ thể;

 

- Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư dưới dạng công ty, liên doanh, hoặc đầu tư gián tiếp có phân tích các ưu điểm và nhược điểm để khách hàng lựa chọn;

 

- Tư vấn về thủ tục xin cấp phép đầu tư và hỗ trợ khách hàng soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết theo luật định cho việc xin cấp phép đầu tư;

 

- Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

 

- Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

 

- Lập các Dự án chi tiết;

 

-  Dịch các tài liệu pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư;

 

- Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh;

 

- Đại diện cho nhà đầu tư nộp đơn xin cấp phép đầu tư và theo dõi tiến trình cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền;

 

- Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến vận hành dự án đầu tư tại Việt Nam

bao gồm các tư vấn về hoạt động quảng cáo và khuyến mại. 

E. Dịch vụ tư vấn đầu tư khác

1. Thủ tục thẩm tra dự án đầu tư

2. Thủ tục cấp đổi Giấy phép đầu tư

3. Tư vấn cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài.

Trân trọng.

 HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007.

Địa chỉ: P.1503, tòa nhà HH1, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Dây nói:  043.7.675.594  Hotline:  0913 092 912 - 0982 69 29 12 Ls: Bằng.

Email : luatsuanhbang@gmail.com  hoặc luatsucovandoanhnghiep@gmail.com 

 Hãng Luật vinh dự nằm trong TOP 100 Thương hiệu, Nhãn hiệu uy tín năm 2013 

     Các Tin khác
  + Dịch vụ về Tư vấn Mua bán, Sáp nhập Doanh nghiệp (M&A). (31/05/2021)
  + Tư vấn thủ tục Thành lập Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài (25/11/2015)
 
Tin tức, sự kiện
Như thế nào là "Tình tiết mới" trong vụ án Dân sự ? Như thế nào là "Tình tiết mới" trong vụ án Dân sự ?
Bản án hành chính về kiện quyết định thu hồi, bồi thường hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực được thi hành như thế nào ? Bản án hành chính về kiện quyết định thu hồi, bồi thường hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực được thi hành như thế nào ?
Quy định về quyền, nghĩa vụ của Người tố cáo Quy định về quyền, nghĩa vụ của Người tố cáo
Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng - Chế tài xử phạt như thế nào ? Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng - Chế tài xử phạt như thế nào ?
Con gái ở nhà chồng có được hưởng di sản của bố mẹ để lại không ? Con gái ở nhà chồng có được hưởng di sản của bố mẹ để lại không ?
Như thế nào là chứng cứ ngoại phạm ? Như thế nào là chứng cứ ngoại phạm ?
Quy định về Án treo, Điều kiện hưởng án treo. Quy định về Án treo, Điều kiện hưởng án treo.
Hãng Luật Anh Bằng. Căn cứ, cơ sở, điều kiện, thời hạn khiếu nại Giám đốc thẩm, Tái thẩm Hãng Luật Anh Bằng. Căn cứ, cơ sở, điều kiện, thời hạn khiếu nại Giám đốc thẩm, Tái thẩm
Hãng Luật Anh Bằng- Địa chỉ Luật sư với tôn chỉ hoạt động kiên quyết thượng tôn pháp luật, liêm chính, chính trực tại Hà Nội. Hãng Luật Anh Bằng- Địa chỉ Luật sư với tôn chỉ hoạt động kiên quyết thượng tôn pháp luật, liêm chính, chính trực tại Hà Nội.
Điều kiện, trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...? Điều kiện, trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...?
Văn bản pháp luật mới

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Thông tư 120/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Nghị định số 110/2021/NĐ-CP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Nghị định số 102/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự
Thông tư số 100/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
ĐÔI TÁC
Thống kê truy cập
Số người online: 16
Total: 5026558

 

 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG

VP tại HN: P905, tòa nhà CT4-5, ngõ 6, đường Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

VP tại HCM: 15B, đường số 22, P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0913 092 912

Zalo: 0982 692 912

Dây nói: 0243.7.675.594 | Fax: 37.675.594

Email : luatsuanhbang@gmail.com

  Copyright © ANHBANGLAW 2010

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT:  0913 092 912 - 0982 69 29 12

Google + Hon Nguyễn