luật sư cố vấn doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn sở hữu trí tuệ, bản quyền

Tư vấn kế toán thuế

Tư vấn mã số mã vạch, Tiêu chuẩn chất lượng

Tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội

Thay đổi đăng ký kinh doanh
    Thứ bẩy, Ngày 04/07/2020  
Hotline: Hãng Luật Anh Bằng: TVPL- 0913 092 912
Dịch vụ
Luật sư cố vấn doanh nghiệp
Tư vấn Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Thay đổi ĐKKD
Tư vấn Sở hữu trí tuệ
Tư vấn tài chính - kế toán
Tư vấn đầu tư
Tư vấn luật đất đai
Tư vấn lao động - bảo hiểm
Tranh tụng
Dịch vụ pháp lý khác
HỖ TRỢ Online


Album

 
Home > Tư vấn luật đất đai >
 Quy định mới về cấp Sổ đỏ khi mua bán Nhà đất bằng giấy tờ viết tay. Quy định mới về cấp Sổ đỏ khi mua bán Nhà đất bằng giấy tờ viết tay. , Hãng luật Anh Bằng

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP SỔ ĐỎ KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT BẰNG GIẤY TỜ  VIẾT TAY | HÃNG LUẬT ANH BẰNG - DÂY NÓI TƯ VẤN: 0982 69 29 12


Hiện nay, những người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho… bằng giấy tờ viết tay có thêm hy vọng khi làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) bởi quy định của Nghị định số 01/2017 có hiệu lực từ ngày 03/3/2017 đã mở rộng về thời điểm công nhận việc mua bán đất bằng giấy viết tay. Quy định trên đang được rất đông người dân ủng hộ bởi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho những người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục để được cấp sổ đỏ với đầy đủ các quyền năng của chủ sử dụng. Để làm rõ vấn đề này cũng như mang tới cái nhìn cụ thể cho đông đảo bạn đọc được biết. HÃNG LUẬT ANH BẰNG xin được gửi tới Quý vị và bạn đọc bài viết: “Điểm mới trong Quy định về Giấy mua bán nhà đất viết tay”. Mời Quý vị và bạn đọc theo dõi.  

MUA BÁN NHÀ ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY - CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ ? ? ?.

 
Thứ nhất, mở rộng thời điểm có hiệu lực của việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc cấp GCN đối với các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay như sau: “… nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu…”. Theo quy định trên thì việc sử dụng đất mà có nguồn gốc là do nhận tặng cho, chuyển nhượng bằng giấy tờ mua bán viết tay thì chỉ được công nhận nếu đã thực hiện từ trước ngày 01/01/2008. Như vậy, quy định trên sẽ không công nhận các giấy tờ mua bán, tặng cho đất đai viết tay sau ngày 01/01/2008. Các giao dịch về đất đai sau ngày 01/01/2008 bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về đất đã phải được cấp sổ đỏ, hợp đồng, văn bản, giấy tờ mua bán phải được công chứng, chứng thực,… 

Còn theo quy định tại Mục 54, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, quy định về cấp sổ đỏ cho diện tích đất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng tặng cho bằng giấy tờ viết tay vẫn được giữ  nhưng thời điểm nhận chuyển nhượng, tặng cho được kéo dài hơn. Theo đó, sẽ cấp sổ đỏ đối với những trường hợp sử dụng đất mà việc mua bán, chuyển nhượng bằng giấy tờ viết thực hiện từ sau thời điểm 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014. Cụ thể tại Mục 54, Điều 2 Nghị định 01/2017 quy định về các trường hợp sử dụng đất mà không có Giấy chứng nhận như sau: 

“a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008; 
b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này; 
c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

Như vậy, theo quy định trên, thời điểm sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho bằng giấy tờ viết tay được kéo dài từ sau ngày 01/01/2008 đến ngày 01/07/2014 (thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực). Tức là đối với một số trường hợp việc sử dụng đất có nguồn gốc là do nhận chuyển nhượng, tặng cho bằng giấy tờ viết tay mà được thực hiện từ sau 01/01/2008 đến trước 01/7/2014 thì vẫn có thể được pháp luật công nhận. Quy định trên về cơ bản đã tạo điều kiện khá lớn cho những người đang sử dụng đất khi mở rộng hơn về những trường hợp mua bán bằng giấy tờ viết tay được phép cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, việc mở rộng thời điểm có hiệu lực của việc nhận chuyển nhượng, tặng cho đất đai bằng giấy tờ viết tay từ khoảng thời gian trước 01/01/2008 đến ngày trước 01/7/2014 cũng kèm theo điều kiện là người đang sử dụng phải có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất (Sổ mục kê, giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất,…)   

Thứ hai, giữ nguyên quy định về việc không yêu cầu người sử dụng đất làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, không phải nộp các hợp đồng, văn bản mua bán khi làm thủ tục.  

Theo quy định tại Khoản 1 của Nghị định 43/2014, khi người sử dụng đất làm thủ tục để cấp sổ đỏ “…thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật…”. Quy định trên của Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã tạo điều kiện rất lớn cho người sử dụng đất khi làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận, bởi không buộc người sử dụng đất phải làm thủ tục cấp sổ đỏ đất cho bên bán trước rồi sau đó mới làm thủ tục chuyển quyền mà sẽ để bên nhận chuyển nhượng làm thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ ngay từ đầu cho chính bên nhận chuyển nhượng. Đồng thời, theo quy định thì cơ quan Nhà nước khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ thì cũng không được yêu cầu người sử dụng đất cung cấp hợp đồng, văn bản mua bán. Quy định này của Nghị định 43/NĐ-CP đã tạo điều kiện cho những người đang sử dụng đất khi đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hạn chế được tối đa các bước để được cấp sổ đỏ, tránh những phiền phức cho người sử dụng đất khi làm thủ tục để được cấp sổ đỏ.

Tiếp tục giữ nguyên quy định cũ, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng khi làm thủ tục cấp sổ đỏ. Tại mục 54, Điều 2 Nghị định 01/2017 tiếp tục quy định với nội dung người sử dụng đất sẽ “… không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật…”. Như vậy theo quy định trên, khi người sử dụng đất làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan Nhà nước sẽ không được quyền yêu cầu người sử dụng đất nộp các loại giấy tờ văn bản chuyển quyền và người sử dụng đất cũng sẽ không phải làm thủ tục chuyển quyền theo quy định mà chỉ làm thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu.  

Như vậy, nhìn tổng thể lại có thể thấy rằng Nghị định 01/2017/NĐ-CP ra đời sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP sẽ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng đất trong quá trình làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, quy định mới ưu điểm là vậy nhưng để biết được người dân, người sử dụng đất được hưởng lợi từ quy định mới trên đến đâu thì sẽ phải chờ đợi trong thời gian tới thì mới có thể biết được.
Trân trọng cảm ơn Quý vị và Bạn đọc đã theo dõi.

Để có thể tìm đọc và theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi, bạn vui lòng truy cập vào địa chỉ: anhbanglaw.com hoặc luatsucovandoanh nghiep.vn.
Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý. Vui lòng liên hệ đến Hãng Luật theo địa chỉ:


 
HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | Since 2007.
VPGD: P.905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội, Việt Nam
Emai: luatsuanhbang@gmail.com| hangluatanhbang@gmail.com
Dây nói: 0243. 7.675.594 | 0243.7.673.930 | Fax: 0243.7.675.594.
Hotline Giám đốc: Luật sư. ThS Luật học: Minh Bằng 0913 092 912
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở: 0982 69 29 12 
 

     Các Tin khác
  + Thế nào được xác định sử dụng đất ổn định, lâu dài ? Luật sư chuyên về Đất đai tại Hà nội. (31/01/2020)
  + Quy định về Trình tự, Thủ tục Khiếu nại, Giải quyết Khiếu nại của công dân. (31/01/2020)
  + Điều kiện, Trình tự, Thủ tục thu hồi đất phục vụ cho mục đích phát triển Kinh tế - xã hội. (31/01/2020)
  + Tranh chấp Đất đai, Khiếu hay Kiện ? (31/01/2020)
  + Trình tự, thủ tục thu hồi đất; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. (31/01/2020)
  + Trình tự, thủ tục tặng cho đất đai, nhà ở. (31/01/2020)
  + Quy định về trường hợp được cấp, không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Sổ đỏ. (31/01/2020)
  + Luật sư tư vấn, đại diện, bảo vệ kiện tụng tranh chấp Đất đai, nhà ở. (31/01/2020)
  + Quy định về đăng ký lần đầu và đăng ký biến động Đất đai, Nhà ở | Hãng Luật Anh Bằng (31/01/2020)
  + Trình tự, Thủ tục thuê đất thực hiện Dự án Kinh doanh thương mại | Hãng Luật Anh Bằng (31/01/2020)
  + Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế theo Di chúc, theo pháp luật | Hãng Luật Anh Bằng (31/01/2020)
  + Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với Dự án đầu tư (31/01/2020)
  + Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế theo Di chúc và theo Pháp luật. (31/01/2020)
  + Dịch vụ Nhà đất, Sổ đỏ trọn gói: ^^ Luật sư, Công chứng, Thủ tục hành chính, Kết quả ^^ (31/01/2020)
  + Thủ tục mua bán tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm. (31/01/2020)
  + HÃNG LUẬT ANH BẰNG - Quy định về Hồ sơ, Thủ tục xin chia tách thửa đất (31/01/2020)
  + Văn phòng Luật sư, Hãng Luật Danh tiếng, Nổi tiếng, Giỏi Tư vấn Đất đai, Nhà ở tại Hà Nội (31/01/2020)
  + Hãng Luật giỏi, danh tiếng, nổi tiếng Tư vấn về Đất đai, Nhà ở tại Hà Nội - HÃNG LUẬT ANH BẰNG (31/01/2020)
  + Quy định mới về Bồi thường, Tái định cư, Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất (31/01/2020)
  + Thủ tục mua bán nhà đất (31/01/2020)
 
Tin tức, sự kiện
Hãng Luật Anh Bằng - Địa chỉ Luật sư, Văn phòng Luật sư tin cậy tại Hà Nội. Hãng Luật Anh Bằng - Địa chỉ Luật sư, Văn phòng Luật sư tin cậy tại Hà Nội.
LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, HÔN NHÂN, TRANH CHẤP, KIỆN TỤNG QUA ĐIỆN THOẠI 0982 69 29 12 LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, HÔN NHÂN, TRANH CHẤP, KIỆN TỤNG QUA ĐIỆN THOẠI 0982 69 29 12
Cung chúc Tân Xuân - Xuân Canh Tý * Sức khỏe * Hạnh phúc * Thành công * Thắng lợi ! Cung chúc Tân Xuân - Xuân Canh Tý * Sức khỏe * Hạnh phúc * Thành công * Thắng lợi !
Hãng Luật Anh Bằng - Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyền Khiếu nại của công dân. Hãng Luật Anh Bằng - Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyền Khiếu nại của công dân.
Tìm Luật sư giỏi, tín nhiệm, danh tiếng tại Hà Nội. Hãng Luật Anh Bằng. Tìm Luật sư giỏi, tín nhiệm, danh tiếng tại Hà Nội. Hãng Luật Anh Bằng.
Giá trị cốt lõi Doanh nghiệp - Quyền Sở hữu trí tuệ. Giá trị cốt lõi Doanh nghiệp - Quyền Sở hữu trí tuệ.
Luật sư giỏi, chuyên lo về Đơn thư Khiếu, Kiện, tranh tụng, đại diện biện hộ, bảo vệ. Luật sư giỏi, chuyên lo về Đơn thư Khiếu, Kiện, tranh tụng, đại diện biện hộ, bảo vệ.
Quy định của pháp luật về Điều kiện được Bảo hộ đối với Nhãn hiệu. Quy định của pháp luật về Điều kiện được Bảo hộ đối với Nhãn hiệu.
Gói dich vụ O đồng Tư vấn về Sở hữu trí tuệ tại Hãng Luật Anh Bằng. Gói dich vụ O đồng Tư vấn về Sở hữu trí tuệ tại Hãng Luật Anh Bằng.
Dịch vụ Quyết toán Thuế chuyên nghiệp, hàng đầu tại Hà Nội. Dịch vụ Quyết toán Thuế chuyên nghiệp, hàng đầu tại Hà Nội.
Văn bản pháp luật mới

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tờ kê khai thuế nhà đầu tư nước ngoài
Mẫu thông báo nộp bổ sung thuế
Mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam
Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
ĐÔI TÁC
Thống kê truy cập
Số người online: 17
Total: 2860733

TỔNG QUAN DỰ ÁN SUN GRAND CITY FERIA HẠ LONG SUN GRAND CITY FERIA – Trải nghiệm sống ở “thiên đường” Feria trong tiếng Tây Ban Nha là kỳ nghỉ. Nhưng ẩn sau tên gọi của Sun Grand City Feria – dự án biệt thự ở hạng sang vừa ra mắt tại Hạ Long, ý nghĩa của nó không chỉ là một chuyến nghỉ dưỡng thông thường. Bởi đó là một kỳ nghỉ trong mơ, cá tính và lãng mạn. Sun Grand City Feria gồm 2 phân khu Calvia và Mallorca. Trong đó, phân khu Calvia được lấy cảm hứng từ địa danh huyền thoại cùng tên thuộc quần đảo Baleares, Tây Ban Nha.
chung cư rose town
Rose Town đúng như tên gọi là một thị trấn Hoa Hồng - một chốn an cư lý tưởng dành riêng cho cư dân tại dự án, hướng tới một cuộc sống xanh, trong lành yên tĩnh. Dự án Rose Town là tổ hợp căn hộ chung cư, biệt thự liền kề và văn phòng cho thuê được thiết kế hiện đại, sang trọng cùng không gian xanh thoáng đãng, yên bình hiếm có tại khu vực phía Nam Hà Nội.
 

 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG

Địa chỉ: P905, tòa nhà CT4-5, ngõ 6, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN

Hotline TVPL: 0913 092 912

Dây nói: 0243.7.675.594 | Fax: 37.675.594

Điện thoại: 0243.7.675.594 - 0982 6929 12

Email : luatsuanhbang@gmail.com

  Copyright © ANHBANGLAW 2010

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT:  0913 092 912 - 0982 69 29 12

Google + Hon Nguyễn