luật sư cố vấn doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn sở hữu trí tuệ, bản quyền

Tư vấn kế toán thuế

Tư vấn mã số mã vạch, Tiêu chuẩn chất lượng

Tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội

Thay đổi đăng ký kinh doanh
    Thứ hai, Ngày 23/05/2022  
Hotline: Hãng Luật Anh Bằng: TVPL- 0913 092 912
Dịch vụ
Doanh nghiệp - Đầu tư
Kế toán thuế Doanh nghiệp
Dân sự - Đất đai - HNGĐ
Tranh tụng
Khiếu nại - Tố cáo
Tư vấn Hợp đồng
HỖ TRỢ Online


Album

 
Home > Dân sự - Đất đai - HNGĐ >
 Quy định mới về cấp Sổ đỏ khi mua bán Nhà đất bằng giấy tờ viết tay. Quy định mới về cấp Sổ đỏ khi mua bán Nhà đất bằng giấy tờ viết tay. , Hãng luật Anh Bằng

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP SỔ ĐỎ KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT BẰNG GIẤY TỜ  VIẾT TAY | HÃNG LUẬT ANH BẰNG - DÂY NÓI TƯ VẤN: 0982 69 29 12


Hiện nay, những người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho… bằng giấy tờ viết tay có thêm hy vọng khi làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) bởi quy định của Nghị định số 01/2017 có hiệu lực từ ngày 03/3/2017 đã mở rộng về thời điểm công nhận việc mua bán đất bằng giấy viết tay. Quy định trên đang được rất đông người dân ủng hộ bởi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho những người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục để được cấp sổ đỏ với đầy đủ các quyền năng của chủ sử dụng. Để làm rõ vấn đề này cũng như mang tới cái nhìn cụ thể cho đông đảo bạn đọc được biết. HÃNG LUẬT ANH BẰNG xin được gửi tới Quý vị và bạn đọc bài viết: “Điểm mới trong Quy định về Giấy mua bán nhà đất viết tay”. Mời Quý vị và bạn đọc theo dõi.  

MUA BÁN NHÀ ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY - CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ ? ? ?.

 
Thứ nhất, mở rộng thời điểm có hiệu lực của việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc cấp GCN đối với các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay như sau: “… nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu…”. Theo quy định trên thì việc sử dụng đất mà có nguồn gốc là do nhận tặng cho, chuyển nhượng bằng giấy tờ mua bán viết tay thì chỉ được công nhận nếu đã thực hiện từ trước ngày 01/01/2008. Như vậy, quy định trên sẽ không công nhận các giấy tờ mua bán, tặng cho đất đai viết tay sau ngày 01/01/2008. Các giao dịch về đất đai sau ngày 01/01/2008 bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về đất đã phải được cấp sổ đỏ, hợp đồng, văn bản, giấy tờ mua bán phải được công chứng, chứng thực,… 

Còn theo quy định tại Mục 54, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, quy định về cấp sổ đỏ cho diện tích đất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng tặng cho bằng giấy tờ viết tay vẫn được giữ  nhưng thời điểm nhận chuyển nhượng, tặng cho được kéo dài hơn. Theo đó, sẽ cấp sổ đỏ đối với những trường hợp sử dụng đất mà việc mua bán, chuyển nhượng bằng giấy tờ viết thực hiện từ sau thời điểm 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014. Cụ thể tại Mục 54, Điều 2 Nghị định 01/2017 quy định về các trường hợp sử dụng đất mà không có Giấy chứng nhận như sau: 

“a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008; 
b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này; 
c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

Như vậy, theo quy định trên, thời điểm sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho bằng giấy tờ viết tay được kéo dài từ sau ngày 01/01/2008 đến ngày 01/07/2014 (thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực). Tức là đối với một số trường hợp việc sử dụng đất có nguồn gốc là do nhận chuyển nhượng, tặng cho bằng giấy tờ viết tay mà được thực hiện từ sau 01/01/2008 đến trước 01/7/2014 thì vẫn có thể được pháp luật công nhận. Quy định trên về cơ bản đã tạo điều kiện khá lớn cho những người đang sử dụng đất khi mở rộng hơn về những trường hợp mua bán bằng giấy tờ viết tay được phép cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, việc mở rộng thời điểm có hiệu lực của việc nhận chuyển nhượng, tặng cho đất đai bằng giấy tờ viết tay từ khoảng thời gian trước 01/01/2008 đến ngày trước 01/7/2014 cũng kèm theo điều kiện là người đang sử dụng phải có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất (Sổ mục kê, giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất,…)   

Thứ hai, giữ nguyên quy định về việc không yêu cầu người sử dụng đất làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, không phải nộp các hợp đồng, văn bản mua bán khi làm thủ tục.  

Theo quy định tại Khoản 1 của Nghị định 43/2014, khi người sử dụng đất làm thủ tục để cấp sổ đỏ “…thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật…”. Quy định trên của Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã tạo điều kiện rất lớn cho người sử dụng đất khi làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận, bởi không buộc người sử dụng đất phải làm thủ tục cấp sổ đỏ đất cho bên bán trước rồi sau đó mới làm thủ tục chuyển quyền mà sẽ để bên nhận chuyển nhượng làm thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ ngay từ đầu cho chính bên nhận chuyển nhượng. Đồng thời, theo quy định thì cơ quan Nhà nước khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ thì cũng không được yêu cầu người sử dụng đất cung cấp hợp đồng, văn bản mua bán. Quy định này của Nghị định 43/NĐ-CP đã tạo điều kiện cho những người đang sử dụng đất khi đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hạn chế được tối đa các bước để được cấp sổ đỏ, tránh những phiền phức cho người sử dụng đất khi làm thủ tục để được cấp sổ đỏ.

Tiếp tục giữ nguyên quy định cũ, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng khi làm thủ tục cấp sổ đỏ. Tại mục 54, Điều 2 Nghị định 01/2017 tiếp tục quy định với nội dung người sử dụng đất sẽ “… không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật…”. Như vậy theo quy định trên, khi người sử dụng đất làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan Nhà nước sẽ không được quyền yêu cầu người sử dụng đất nộp các loại giấy tờ văn bản chuyển quyền và người sử dụng đất cũng sẽ không phải làm thủ tục chuyển quyền theo quy định mà chỉ làm thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu.  

Như vậy, nhìn tổng thể lại có thể thấy rằng Nghị định 01/2017/NĐ-CP ra đời sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP sẽ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng đất trong quá trình làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, quy định mới ưu điểm là vậy nhưng để biết được người dân, người sử dụng đất được hưởng lợi từ quy định mới trên đến đâu thì sẽ phải chờ đợi trong thời gian tới thì mới có thể biết được.
Trân trọng cảm ơn Quý vị và Bạn đọc đã theo dõi.

Để có thể tìm đọc và theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi, bạn vui lòng truy cập vào địa chỉ: anhbanglaw.com hoặc luatsucovandoanh nghiep.vn.
Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý. Vui lòng liên hệ đến Hãng Luật theo địa chỉ:


 
HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW | Since 2007.
VPGD: P.905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội, Việt Nam
Emai: luatsuanhbang@gmail.com| hangluatanhbang@gmail.com
Dây nói: 0243. 7.675.594 | 0243.7.673.930 | Fax: 0243.7.675.594.
Hotline Giám đốc: Luật sư. ThS Luật học: Minh Bằng 0913 092 912
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở: 0982 69 29 12 
 

     Các Tin khác
  + Thế nào là bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm?. Chế tài xử lý. (03/05/2022)
  + Mua bán nhà đất bằng Giấy viết tay, có được cấp Bìa đỏ không? (03/05/2022)
  + Quy định về Trình tự, Thủ tục Khiếu nại lĩnh vực đất đai. (03/05/2022)
  + Thế nào được coi là sử dụng đất ổn định, lâu dài ?. (03/05/2022)
  + Quy định về thừa kế theo pháp luật. (03/05/2022)
  + Cho vay tiền bằng miệng, có kiện đòi được không ?. (03/05/2022)
  + Thủ tục khởi kiện vụ án Ly hôn tại Tòa án. Hãng Luật Anh Bằng. (03/05/2022)
  + Chồng không ký đơn có ly hôn được không ? Thủ tục như thế nào ? (03/05/2022)
  + Khai nhận, phân chia Di sản thừa kế như thế nào ? (03/05/2022)
  + Luật sư đơn thư Khiếu Kiện, đại diện biện hộ, bảo vệ. (03/05/2022)
  + Di chúc miệng có hiệu lực, giá trị pháp lý không ? (03/05/2022)
  + Luật sư giỏi, chuyên lo về Đơn thư Khiếu, Kiện, tranh tụng, đại diện biện hộ, bảo vệ. (03/05/2022)
  + Tìm Luật sư giỏi, Văn phòng Luật sư gần Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội tại Quận cầu Giấy. (03/05/2022)
  + Tìm Luật sư giỏi tại Quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Tây Hồ, Nam Từ liêm, Bắc Từ Liêm Hà Nội. (03/05/2022)
  + Luật sư, Văn phòng Luật sư uy tín, danh tiếng tại Hà Nội. (03/05/2022)
  + Địa chỉ nơi làm việc, xét xử mới của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội. (03/05/2022)
  + Quy định về Uỷ quyền. Vượt quá uỷ quyền và Hậu quả pháp lý. (03/05/2022)
  + Quy định về chế độ Tài sản chung, Tài sản riêng của Vợ chồng. (03/05/2022)
  + Hãng Luật Anh Bằng - Giải đáp pháp luật về Ly hôn, đơn phương Ly hôn. (02/05/2022)
  + Hãng Luật Anh Bằng - Như thế nào là sống chung như vợ chồng ? (02/05/2022)
 
Tin tức, sự kiện
Luật sư, Văn phòng Luật sư uy tín, danh tiếng tại Hà Nội. Luật sư, Văn phòng Luật sư uy tín, danh tiếng tại Hà Nội.
Án tuyên có hiệu lực pháp luật, có Khiếu nại được không ? Án tuyên có hiệu lực pháp luật, có Khiếu nại được không ?
Hãng Luật Anh Bằng. Tìm hiểu quy định về Thời hiệu Khởi kiện vụ án Dân sự. Hãng Luật Anh Bằng. Tìm hiểu quy định về Thời hiệu Khởi kiện vụ án Dân sự.
Tìm Luật sư Giỏi, Uy tín, Danh tiếng, Tin cậy tại Hà Nội - Hãng Luật Anh Bằng. Tìm Luật sư Giỏi, Uy tín, Danh tiếng, Tin cậy tại Hà Nội - Hãng Luật Anh Bằng.
Giá trị cốt lõi - Hãng Luật Anh Bằng Giá trị cốt lõi - Hãng Luật Anh Bằng
Cà phê Buôn Mê Thuột- Bài học  về bảo hộ thương hiệu Cà phê Buôn Mê Thuột- Bài học về bảo hộ thương hiệu
Quy định về Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH. Quy định về Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH.
Luật sư, Luật sư tư vấn, Văn phòng Luật sư Nổi tiếng, giỏi, danh tiếng tại Hà Nội. Luật sư, Luật sư tư vấn, Văn phòng Luật sư Nổi tiếng, giỏi, danh tiếng tại Hà Nội.
Tư vấn Thủ tục cấp Mã số, Mã vạch cho Hàng hóa Tư vấn Thủ tục cấp Mã số, Mã vạch cho Hàng hóa
Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp Nhanh, Gọn, Chuyên nghiệp tại Hà Nội | Hãng Luật Anh Bằng Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp Nhanh, Gọn, Chuyên nghiệp tại Hà Nội | Hãng Luật Anh Bằng
Văn bản pháp luật mới

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Thông tư 120/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Nghị định số 110/2021/NĐ-CP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Nghị định số 102/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự
Thông tư số 100/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
ĐÔI TÁC
Thống kê truy cập
Số người online: 16
Total: 3956640

 

 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG

Địa chỉ: P905, tòa nhà CT4-5, ngõ 6, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN

Hotline TVPL: 0913 092 912

Dây nói: 0243.7.675.594 | Fax: 37.675.594

Điện thoại: 0243.7.675.594 - 0982 6929 12

Email : luatsuanhbang@gmail.com

  Copyright © ANHBANGLAW 2010

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT:  0913 092 912 - 0982 69 29 12

Google + Hon Nguyễn