luật sư cố vấn doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn sở hữu trí tuệ, bản quyền

Tư vấn kế toán thuế

Tư vấn mã số mã vạch, Tiêu chuẩn chất lượng

Tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội

Thay đổi đăng ký kinh doanh
    Thứ sáu, Ngày 03/12/2021  
Hotline: Hãng Luật Anh Bằng: TVPL- 0913 092 912
Dịch vụ
Luật sư cố vấn doanh nghiệp
Tư vấn Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Thay đổi ĐKKD
Tư vấn Sở hữu trí tuệ
Tư vấn tài chính - kế toán
Tư vấn đầu tư
Tư vấn luật đất đai
Tư vấn lao động - bảo hiểm
Tranh tụng
Dịch vụ pháp lý khác
HỖ TRỢ Online


Album

 
Home > Tư vấn Thành lập doanh nghiệp >
 Hồ sơ, Điều kiện, Trình tự, Thủ tục thành lập Công ty. Hồ sơ, Điều kiện, Trình tự, Thủ tục thành lập Công ty. , Hãng luật Anh Bằng

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY. DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY. HOTLINE: 0243.7.673.930 - 0913 092 912 - 0982 69 29 12.


1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ dựa trên Hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp để xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp cho doanh nghiệp
Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của từng loại hình doanh nghiệp khác nhau:
 

a. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân. 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của chủ doanh nghiệp
- Bản sao thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có tẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành, nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

b. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên.
 
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty
- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp có chữ ký của người đại diện theo pháp luật
- Danh sách người đại diện theo ủy quyền
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài giấy tờ chứng thực đòi hỏi phải được hợp pháp hóa lãnh sựBản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài,
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có tẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành, nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
 
c. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền
- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp có chữ ký của người đại diện theo pháp luật
- Danh sách thành viên
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các thành viên, người đại diện theo pháp luật. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài giấy tờ chứng thực đòi hỏi phải được hợp pháp hóa lãnh sự,
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài,
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có tẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành, nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề

d. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.
 
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty,
- Dự thảo điều lệ công ty có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và của các cổ đông sáng lập,
- Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài giấy tờ chứng thực đòi hỏi phải được hợp pháp hóa lãnh sự,
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài,
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có tẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành, nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề

e. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh.
 
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty,
- Dự thảo điều lệ công ty có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và của các thành viên hợp danh
- Danh sách thành viên hợp danh
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài,
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có tẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành, nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

2. Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp.
 
Bước 1:
Doanh nghiệp\ người thành lập doanh nghiệp\người được ủy quyền chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định.(Chuẩn bị hồ sơ bản điện tử đối với doanh nghiệp có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký qua mạng).
 
Bước 2:
Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
Cách 1: Trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh để lấy số thứ tự nộp hồ sơ.
Cách 2: Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng cách sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng theo quy định tại Điều 37,38  Nghị định số 78/2015/ND-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 
Bước 3:
Tiếp nhận hồ sơ.
 
Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xét quyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 
Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo bằng văn bản hoặc thông báo qua mạng cho doanh nghiệp để sửa đổi bổ sung.
 
Bước 4:
Trả kết quả.
 
Sau khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được tiếp nhận người nộp đăng ký dịch vụ trả kết quả tại nhà hoặc trực tiếp đến nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp theo phiếu hẹn. 
 
Đối với phương thức nộp hồ sơ qua mạng, người nộp mang theo bản chính hồ sơ thành lập doanh nghiệp đến để đối chiếu khi nhận kết quả.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007. Chúng tôi, hãng luật hàng đầu tại Hà nội với 10 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn, cung ứng các dịch vụ pháp lý về khởi nghiệp, đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh. Chúng tôi đã tham vấn pháp lý cho hàng ngàn doanh nghiệp tại Hà nội và các tỉnh thành về lập công ty, đăng ký kinh doanh. HÃNG LUẬT ANH BẰNG luôn cẩn trọng, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng để đưa ra các tham vấn, phương án, giải pháp tối ưu cho khách hàng. Triết lý hoạt động của chúng tôi là: ^^ Tạo lập, nền tảng, vững bền ^^. Tạo lập một nền tảng pháp lý bền vững cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.

DỊCH VỤ VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP. 
 
(i)  Tư vấn các vấn đề pháp lý về loại hình công ty, ngành nghề, vốn, điều lệ công ty, kế toán thuế, lao động, BHXH…;
 
(ii)  Tư vấn, xây dựng hoàn thiện điều lệ công ty, các văn kiện ký kết tiền thành lập công ty giữa các thành viên, cổ đông, nhà đầu tư;
 
(iii)  Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập công ty, đăng ký thuế, dấu…;
 
(iv) Nộp hồ sơ, theo đuổi hồ sơ, nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp, thuế, dấu;
 
(v) Các dịch vụ về kế toán thuế, tài khoản ngân hàng, BHXH sau thành lập công ty.
 
Trân trọng.
Quý khách hàng, Quý thân chủ có nhu cầu tư vấn xin liên hệ:
 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 905, ngõ 6, Tòa nhà CT4-5, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459
W: anhbanglaw.com - luatsucovandoanhnghiep.vn
E : luatsuanhbang@gmail.com * hangluatanhbang@gmail.com 
Hotline GĐ : 0913 092 912 - 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng 
 

 


    Các Tin khác
  + Hãng Luật Anh Bằng. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập Công ty cổ phần. (22/08/2021)
  + Hãng Luật Anh Bằng. Quy định về Kinh doanh Dịch vụ Lữ hành. (05/06/2021)
  + Lộ trình sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2014 - Quan điểm và Góc nhìn. (05/06/2021)
  + Điều kiện, thủ tục thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. (05/06/2021)
  + Đặt Tên Công ty cho đúng quy định của pháp luật. (05/06/2021)
  + Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. (03/06/2021)
  + Thủ tục thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (03/06/2021)
  + Quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về đặt tên công ty. (31/05/2021)
  + Quy định về Điều kiện thành lập Doanh nghiệp | Hãng Luật Anh Bằng (31/05/2021)
  + Hãng Luật Anh Bằng * * * * * Nồng nhiệt chúc mừng ngày 20.10.2017 ! ! ! ! ! (31/05/2021)
  + Giấy phép con - Bức tường cản sự lớn mạnh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tư vấn Giấy phép - Điều kiện kinh doanh. (31/05/2021)
  + Nồng nhiệt Chúc mừng ngày ^ ^ DOANH NHÂN VIỆT NAM 13.10.2017 ^ ^ - Hãng Luật Anh Bằng (31/05/2021)
  + Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp - Hãng Luật Anh Bằng (29/05/2021)
  + Tư vấn Khởi nghiệp, lập Doanh nghiệp - Start Up. Hotline : 0913092912 * 0987 655 707 (29/05/2021)
  + Cung chúc Tân xuân - Mậu Tuất 2018 * Sức khỏe * Hạnh phúc * Thành công * Thắng lợi. (29/05/2021)
  + Quy định về Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH. (01/02/2021)
  + Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp Nhanh, Gọn, Chuyên nghiệp tại Hà Nội | Hãng Luật Anh Bằng (25/02/2016)
  + Quy định mới về Sáp nhập và Hợp nhất doanh nghiệp - Hãng Luật Anh Bằng (19/01/2016)
  + Tư vấn thủ tục thành lập Công ty Cổ phần (02/01/2016)
  + Thủ tục thành lập Công ty Trách nhiện hữu hạn (TNHH) (12/12/2015)
 
Tin tức, sự kiện
Hãng luật Anh Bằng. Địa chỉ Luật sư chuyên về Khiếu Kiện lĩnh vực Đất đai, Nhà ở Hãng luật Anh Bằng. Địa chỉ Luật sư chuyên về Khiếu Kiện lĩnh vực Đất đai, Nhà ở
Tìm Luật sư Giỏi, Uy tín, Danh tiếng, Tin cậy tại Hà Nội - Hãng Luật Anh Bằng. Tìm Luật sư Giỏi, Uy tín, Danh tiếng, Tin cậy tại Hà Nội - Hãng Luật Anh Bằng.
Hãng Luật Anh Bằng - Các dịch vụ Pháp lý tin cậy, chuẩn mực. Hãng Luật Anh Bằng - Các dịch vụ Pháp lý tin cậy, chuẩn mực.
Hãng Luật Anh Bằng. Tìm hiểu quy định về Thời hiệu Khởi kiện vụ án Dân sự. Hãng Luật Anh Bằng. Tìm hiểu quy định về Thời hiệu Khởi kiện vụ án Dân sự.
Hãng Luật Anh Bằng - Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyền Khiếu nại của công dân. Hãng Luật Anh Bằng - Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyền Khiếu nại của công dân.
Hãng Luật Anh Bằng - Địa chỉ Luật sư, Văn phòng Luật sư tin cậy tại Hà Nội. Hãng Luật Anh Bằng - Địa chỉ Luật sư, Văn phòng Luật sư tin cậy tại Hà Nội.
Án tuyên có hiệu lực pháp luật, có Khiếu nại được không ? Án tuyên có hiệu lực pháp luật, có Khiếu nại được không ?
Cung chúc Tân Xuân - Xuân Tân Sửu * Sức khỏe * Hạnh phúc * Thành công * Thắng lợi ! Cung chúc Tân Xuân - Xuân Tân Sửu * Sức khỏe * Hạnh phúc * Thành công * Thắng lợi !
Quy định về Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH. Quy định về Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH.
Luật sư, Luật sư tư vấn, Văn phòng Luật sư Nổi tiếng, giỏi, danh tiếng tại Hà Nội. Luật sư, Luật sư tư vấn, Văn phòng Luật sư Nổi tiếng, giỏi, danh tiếng tại Hà Nội.
Văn bản pháp luật mới

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tờ kê khai thuế nhà đầu tư nước ngoài
Mẫu thông báo nộp bổ sung thuế
Mẫu giấy xác nhận (song ngữ) thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam
Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
ĐÔI TÁC
Thống kê truy cập
Số người online: 16
Total: 3650111

 

 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG

Địa chỉ: P905, tòa nhà CT4-5, ngõ 6, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN

Hotline TVPL: 0913 092 912

Dây nói: 0243.7.675.594 | Fax: 37.675.594

Điện thoại: 0243.7.675.594 - 0982 6929 12

Email : luatsuanhbang@gmail.com

  Copyright © ANHBANGLAW 2010

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT:  0913 092 912 - 0982 69 29 12

Google + Hon Nguyễn