luật sư cố vấn doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn sở hữu trí tuệ, bản quyền

Tư vấn kế toán thuế

Tư vấn mã số mã vạch, Tiêu chuẩn chất lượng

Tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội

Thay đổi đăng ký kinh doanh
    Thứ hai, Ngày 23/05/2022  
Hotline: Hãng Luật Anh Bằng: TVPL- 0913 092 912
Dịch vụ
Doanh nghiệp - Đầu tư
Kế toán thuế Doanh nghiệp
Dân sự - Đất đai - HNGĐ
Tranh tụng
Khiếu nại - Tố cáo
Tư vấn Hợp đồng
HỖ TRỢ Online


Album

 
Home > >
 Hãng Luật Anh Bằng. Bộ Luật Hình sự 2017 bỏ án tử hình cho 7 tội danh. Hãng Luật Anh Bằng. Bộ Luật Hình sự 2017 bỏ án tử hình cho 7 tội danh. , Hãng luật Anh Bằng

CÁC TỘI DANH BỎ ÁN TỬ HÌNH THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 – 2017 | HÃNG LUẬT ANH BẰNG.

Pháp luật về Hình sự cùng với tội phạm thì hình phạt cũng là một trong hai nội dung chính được quan tâm. Mỗi tội phạm có tính chất nguy hiểm và mức độ nguy hiểm khác nhau thì theo nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự, người phạm tội sẽ phải chịu mức hình phạt tương xứng với tội mà bản thân người phạm tội gây ra. Có nhiều loại hình phạt khác nhau, trong đó hình phạt nghiêm khắc nhất là hình phạt tử hình, hình phạt này được áp dụng đối với những đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mà khả năng giáo dục, cải tạo để đưa họ trở lại cuộc sống xã hội không còn nữa và cần vĩnh viễn cách ly họ với đời sống xã hội. Đối với hình phạt tử hình, nếu đã thi hành mới phát hiện bản án đó không đúng với thực tế thì không thể khắc phục được hậu quả. Vì thế nên Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với nhiều thay đổi mức hình phạt so với Bộ luật Hình sự 1999, trong đó có 7 tội danh bỏ án tử hình: tội cướp tài sản; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tội tàng trữ trái phép chất ma túy; tội chiếm đoạt chất ma túy; tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; tội chống mệnh lệnh; tội đầu hàng địch. Việc bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh này nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập chung, cũng như phù hợp với chiến lược cải cách Tư pháp nước ta hiện nay.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Theo điều 40 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các nhóm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do bộ luật Hình sự quy định”. Dựa vào quy định của luật như thế nên các tội dưới đây đã dược bỏ hình phạt tử hình và thay vào đó hình phạt cao nhất sẽ là chung thân

1.Tội cướp tài sản.

Bộ luật Hình sự năm 1999 xếp Tội cướp tài sản vào nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu. Theo đó, cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều 133 Bộ luật Hình sự 1999 quy định, người phạm Tội cướp tài sản sẽ chịu mức phạt thấp nhất là 03 năm tù, cao nhất là tử hình trong trường hợp: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người; Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Tội cướp tài sản được quy định tại Điều 168. Hành vi cấu thành tội phạm của tội này được quy định tương tự như tại Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, tại Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 , án tử hình bị loại bỏ, mức phạt cao nhất của tội này là chung thân.

2. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh như sau: Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội này được tách thành hai tội khác nhau: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193) và Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194). Với Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, Bộ luật Hình sự năm 2015 vẫn giữ nguyên án phạt tử hình. Trong khi đó, với Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, mức phạt tử hình được bãi bỏ.

3. Tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Tội này được quy định tại Điều 231 Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo đó, người nào phá hủy công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa xã hội tùy tính chất và mức độ vi phạm sẽ chịu hình phạt từ 03 năm tù đến tử hình.

Từ 01/01/2018 - khi Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 chính thức có hiệu lực, người phạm tội này chỉ phải chịu mức phạt cao nhất là tù chung thân (Điều 303). Mức án tử hình được bãi bỏ. Ngoài ra, Điều này còn bổ sung mức  phạt đối với người chuẩn bị phạm tội. Cụ thể, người chuẩn bị phạm tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia sẽ bị phạt từ 01 - 05 năm tù.

4. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội chiếm đoạt chất ma túy.

Tại Bộ luật Hình sự năm 1999, Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy được quy định chung tại Điều 194. Theo đó, người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy sẽ phải chịu mức phạt thấp nhất là 02 năm tù, cao nhất là tử hình.

Tại Bộ luật Hình sự năm 2015, Tội trên được tách ra làm 4 tội khác nhau, được quy định lần lượt tại Điều 249, 250, 251, 252. Trong đó, giữ nguyên mức phạt tử hình với Tội vận chuyển trái phép chất ma túy và Tội mua bán trái phép chất ma túy. Bãi bỏ hình phạt tử hình đối với Tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Tội chiếm đoạt chất ma túy. Mức phạt cao nhất của hai tội này là tù chung thân.

5.  Tội chống mệnh lệnh.

Điều 316 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định người nào chống mệnh lệnh của người chỉ huy trực tiếp hoặc của cấp trên có thẩm quyền gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 394 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định người phạm tội này phải đối mặt với mức phạt thấp nhất là 06 tháng tù, cao nhất là tù chung thân trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

6. Tội đầu hàng địch.

Người nào trong chiến đấu mà đầu hàng địch gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong khi đó, tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực từ năm 2018, người phạm Tội đầu hàng địch gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật Nhà nước hoặc khai báo bí mật Nhà nước chỉ phải chịu mức phạt cao nhất là tù chung thân.

Như vậy, với tính chất là hình phạt nghiêm khắc nhất, song cũng là loại hình phạt truyền thống có từ lâu đời, tử hình là hình phạt tước đi quyền sống của con người, chỉ được áp dụng đối với những trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, được quy đinh trong Bộ luật Hình sự và được áp dụng với trình tự, thủ tục chặt chẽ do Tòa án nhân dân quyết định. Hiện nay, tại Việt Nam hình phạt tử hình vẫn có tác dụng là phương tiện mạnh mẽ để bảo vệ con người, công dân, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa trước những hành vi nguy hiểm đặc biệt đáng kể của xã hội. Bởi lẽ là một tính tất yếu khách quan, tội phạm đe dọa đến sự tồn tại của xã hội thì phải có những cách trừng trị thích đáng với người phạm tội. Cũng như C.Mác quan điểm rằng: “Nếu như khái niệm tội phạm giả định phải có sự trừng phạt, thì tội phạm thực tế lại giả định phải có một mức độ trừng phạt nhất định. Tội phạm thực tế là có giới hạn, vì vậy cả sự trừng phạt cũng phải có giới hạn…”. Vậy nên hình phạt tử hình vẫn đóng vai trò quan trọng trong chế định hình phạt của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Ngày nào còn tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì ngày đó hình phạt tử hình vẫn còn phát huy tính trừng phạt, răn đe, giáo dục.

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. Since 2007. Chúng tôi, hãng luật hàng đầu tại Hà nội với nhiều kinh nghiệm hoạt động tham gia tranh tụng tại Tòa án; cử Luật sư tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự cho bị can, bị cáo, người bị tạm giam, tạm giữ, người bị bắt từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục, hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự, thừa kế, đất đai, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại; cử Luật sư tham gia tranh tụng biện hộ, bào chữa cho thân chủ trong các tranh chấp về đất đai, nhà ở, lao động, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính. Chúng tôi đã tham gia trung gian hòa giải, thương lượng cho hàng trăm vụ tranh chấp trong cộng đồng dân cư; tham gia tranh tụng tại Tòa án bào chữa giảm nhẹ, bảo vệ thành công (thắng kiện) cho hàng trăm vụ án, tranh chấp tại hà Nội và các Tỉnh thành trong cả nước.Chúng tôi luôn nghiêm túc nghiên cứu toàn diện các quy định của pháp luật, quy phạm đạo đức, chuẩn mực xã hội…; áp dụng triệt để các biện pháp hợp pháp, hợp lệ để bảo vệ, bào chữa, biện hộ tối đa có thể các quyền và lợi ích hợp pháp về nhân thân, tài sản…cho thân chủ. Quý khách có nhu cầu về tham vấn pháp lý, mời luật sư bảo vệ, bào chữa xin vui lòng liên hệ với chúng tôi - HÃNG LUẬT ANH BẰNG để được tư vấn trao giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo. Tôn chỉ hoạt động nghề nghiệp của HÃNG LUẬT ANH BẰNG là: ^^ Tạo lập Nền tảng Vững bền ^^ | Tạo lập một nền tảng pháp lý bền vững cho thân chủ, khách hàng.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007

VPGD: P. 905, Tòa nhà CT4-5, ngõ 6,Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,

Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459

E : luatsuanhbang@gmail.com * hangluatanhbang@gmail.com

W: anhbanglaw.com – luatsucovandoanhnghiep.vn

Hotline GĐ : 0913 092 912 - 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng 


     Các Tin khác
  + Quy định mới về Thời hiệu khởi kiện. (31/05/2021)
  + Xâm phạm bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm - Chế tài xử lý. (31/05/2021)
  + Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ. Tư vấn hồ sơ, thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp. (31/05/2021)
  + Luật sư chuyên Tranh tụng - Bào chữa án Hình sự tại Hà Nội. (31/05/2021)
  + Tư vấn phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án, Trọng tài. (31/05/2021)
  + Dịch vụ Luật sư tranh tụng án Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân, Lao động, Kinh tế, Hành chính. (31/05/2021)
  + Dịch vụ Luật sư Bào chữa án hình sự; Bảo vệ tranh chấp Đất đai, Dân sự, Hôn nhân, Lao đông, Kinh tế, Hành chính. (31/05/2021)
  + Tư vấn quy định về thủ tục, hồ sơ khiếu nại, khởi kiện tranh chấp đất đai. (29/05/2021)
  + Dịch vụ cử Luật sư Tranh tung, Bào chữa, Bảo vệ tại Tòa án, Trọng tài. (29/05/2021)
  + Dịch vụ Luật sư Bảo vệ, Biện hộ, Bào chữa, Tranh tụng tại Tòa án (29/05/2021)
  + Quy định về thẩm quyền giải quyết kiện tranh chấp dân sự, lao động, kinh tế của Tòa án. (31/01/2020)
  + Dịch vụ luật sư tranh tụng Bào chữa, Bảo vệ. (31/01/2020)
 
Tin tức, sự kiện
Luật sư, Văn phòng Luật sư uy tín, danh tiếng tại Hà Nội. Luật sư, Văn phòng Luật sư uy tín, danh tiếng tại Hà Nội.
Án tuyên có hiệu lực pháp luật, có Khiếu nại được không ? Án tuyên có hiệu lực pháp luật, có Khiếu nại được không ?
Hãng Luật Anh Bằng. Tìm hiểu quy định về Thời hiệu Khởi kiện vụ án Dân sự. Hãng Luật Anh Bằng. Tìm hiểu quy định về Thời hiệu Khởi kiện vụ án Dân sự.
Tìm Luật sư Giỏi, Uy tín, Danh tiếng, Tin cậy tại Hà Nội - Hãng Luật Anh Bằng. Tìm Luật sư Giỏi, Uy tín, Danh tiếng, Tin cậy tại Hà Nội - Hãng Luật Anh Bằng.
Giá trị cốt lõi - Hãng Luật Anh Bằng Giá trị cốt lõi - Hãng Luật Anh Bằng
Cà phê Buôn Mê Thuột- Bài học  về bảo hộ thương hiệu Cà phê Buôn Mê Thuột- Bài học về bảo hộ thương hiệu
Quy định về Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH. Quy định về Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp của Công ty TNHH.
Luật sư, Luật sư tư vấn, Văn phòng Luật sư Nổi tiếng, giỏi, danh tiếng tại Hà Nội. Luật sư, Luật sư tư vấn, Văn phòng Luật sư Nổi tiếng, giỏi, danh tiếng tại Hà Nội.
Tư vấn Thủ tục cấp Mã số, Mã vạch cho Hàng hóa Tư vấn Thủ tục cấp Mã số, Mã vạch cho Hàng hóa
Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp Nhanh, Gọn, Chuyên nghiệp tại Hà Nội | Hãng Luật Anh Bằng Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp Nhanh, Gọn, Chuyên nghiệp tại Hà Nội | Hãng Luật Anh Bằng
Văn bản pháp luật mới

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Thông tư 120/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Nghị định số 110/2021/NĐ-CP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Nghị định số 102/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự
Thông tư số 100/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
ĐÔI TÁC
Thống kê truy cập
Số người online: 17
Total: 3956504

 

 

HÃNG LUẬT ANH BẰNG

Địa chỉ: P905, tòa nhà CT4-5, ngõ 6, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN

Hotline TVPL: 0913 092 912

Dây nói: 0243.7.675.594 | Fax: 37.675.594

Điện thoại: 0243.7.675.594 - 0982 6929 12

Email : luatsuanhbang@gmail.com

  Copyright © ANHBANGLAW 2010

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT:  0913 092 912 - 0982 69 29 12

Google + Hon Nguyễn